Koleksiyon Ürünleri

Filtrele

KOLEKSİYON

Koleksiyon "yüksek kalitede mobilya mimarisi"ni yaratmak üzere, fikirleri, standartları, tasarım konseptlerini bir araya getiren, kırk yılı aşkın deneyimle edindiği yaygın itibara sahip bir şirketler grubudur. Koleksiyon, 70'li yıllardan itibaren, çizgiyi tasarıma dönüştüren, kalitenin tasarımını yaratan bir marka olarak Türk mobilya sektöründe varlığını sürdürmekte ve tasarımı endüstrinin hizmetine sunmaktadır. Tarihe ve kültüre tekrar bakmak; yaşanmışlara, bilgiye, biçimlere, renklere dokunmak; geçmişe sahip çıkarken güne meydan okumak; geleceği sorgulamak; erdemlere, anlamlara hitabetmek; mükemmeli aramak ve güzellikleri tekrar keşfetmek üzere yola çıkmış bir markadır. Koleksiyon, zengin bir geçmişin parçası olarak; geleceğin, geçmişinden ve coğrafyasından kurgulanacağını, yerel değerlerin evrensel değerleri oluşturacağını söyler; sanatın, zanaatın, tasarımın coğrafyası olduğunu, özünün, değerinin burada yattığını düşünür.Mutfak Grubu Tasarılarını hazırlayan Faruk MALHAN

FARUK MALHAN

1947 İzmir doğumlu Faruk Malhan, ilk ve orta eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; üniversite eğitimini ise Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Demografi Bölümü’nden almıştır. Temel tasarım derslerini Bauhaus Okulu’nun özgün temsilcisi, Profesör Fritz Janneba’dan aldı. Modern sosyolojinin Türkiye’deki duayenlerinden Mübeccel Kıray’ın öğrencisi oldu. Profesör İlhan Tekeli’nin derslerinin, makalelerinin; Profesör Nusret Hızır’ın felsefesinin izleyicisi oldu. Profesör Oya Köymen’den aldığı ekonomi, ekonomi tarihi, toplum, politika dersleri Malhan’da, disiplinler arası bilincin oluşmasına yardımcı oldu. Sahip olduğu eğitim tabanı, toplumların tasarım kültürleri ve tasarımın toplumların üretim biçimleri, kültürleri ve gelişimleri üzerine etkileri konusunda derinliğine görüşler kazanmasında etkili oldu. Eğitim ve uygulama alanlarında kazandığı deneyimlerle, Türkiye’de tasarımın kültürel, toplumsal, estetik, ve kullanım yönlerini bir araya getirerek, tasarım alanında iş üreten, düşünce üreten ilklerden biri oldu. 1971 yılında “Koleksiyon” firmasını “tasarım için bir endüstri” düşü ile Ankara’da kurdu, tasarımlarını firmasında gerçekleştirmeye başladı... Günümüzde Koleksiyon’un baş tasarımcısı olarak çalışmakta, tasarımcılara küratörlük yaparak gurubunun sanat yönetmenliğini sürdürmektedir. Mobilya, halı kilim, cam, porselen, takı, mücevher, mimarlık alanlarında tasarım çalışmalarını sürdürmekte, Koleksiyon içinde tasarımcılara, çeşitli işliklerde tasarım gruplarına küratörlük, tasarım yönetmenliği yapmaktadır. Koleksiyon’u kuruluşundan günümüze, tasarıma, sanata, zanaata, yaratıcılığa, özene adanan yıllarla, küçük atölye ölçeğinden bütünleşmiş üretim düzeyine hazırladı. Tasarladığı ürünler ülkemizde ve yurtdışında, mimarların projelerinde, insanların günlük yaşamlarında yer aldı. Türkiye’de tasarım kavramının yaşama aktarılmaya başladığı 70’li ve 80’li yılların lider kimliklerinden biri olan Faruk Malhan, Haziran 2013 itibariyle “Tasarım Vakfı İstanbul”un kuruluşuna öncülük yaparak, tasarımın uluslararası boyutlarıyla ekonomilere, topluma, ve üretim kültürüne kazandırılması misyonunu tutkuyla sürdürmektedir. Design Management Institute ve Design Cities Europe üyesi olarak dünya kongrelerine katılmakta olan Faruk Malhan aynı zamanda Siena 2019 Avrupa Kültür Başkenti projesi Danışma Kurulu üyesidir.

Dervish Çay bardakları

Kıraathanelerimizden bir anekdot: "Dört çay yap! İkisi yandan çarklı olsun!”...Yandan çarklı çay, bardağın yarısından fazlası taze demle dolu olanıdır, üzerine su ilave edilmez. Çayın şekeri yanında durur, ya şekersiz ya da kıtlama ile içilir. Çay demli, taze, pırıldır. Bardağın camı berrak ve incedir. Bardak hiçbir zaman tam doldurulmaz.Dervish çay bardakları, okkalı oturumu ve zarif üst kısmı ile demli keyif anları için yeni birtasarım. Koleksiyon, çay keyfimize Dervish Çay bardakları ile yeni anılar kazandırıyor, geçmişe bir atıfta bulunuyor.

Sufi Kahve Fincanları ve Çay Setleri

Suretlerde gezinti. Saf olana arzu. Varlık-yokluk arayışı. Hayale davet.Aşka yolculuk. Sonsuzluk duygusu. Sufizm...Anadolu topraklarında 13. yüzyıla kadar etkinliğini sürdüren Sufizmin izleri hiç silinmeyecektir. Sufizm, sadeliğe ve saflığa adanmışlıktır.Koleksiyon, Faruk Malhan tasarımı Sufi kaplar serisini, her biri anonim tasarımlar olan kap kacak, çamçak, maşrapa kültürümüze yeni bir renk olarak sunuyor. Formundaki sakinlik, rengindeki sadelik ile sufileri çağrıştırıyor.Yalın, özgün, mütevazı formuyla bone china porselenden üretilen Sufi kaplar serisi, kupalar, kahve fincanları, sütlük, demlik ve şekerliklerle çeşitleniyor. Türk kahvesi, espresso, cafe lungo fincanları ile kahve kültürüne has birbirinden farklı hikayelere değiniyor.

İstanbul Çay Bardakları

İstanbul Çay Bardakları kahvaltıda içilen çay ölçüsünü karşılar hacimlerde 190cc olarak yapılmıştı. Bu bardaklarımızı kahvaltılara ayırdık (İSTANBUL Kahvaltı), sizlere günün her saati için 130cc hacimli daha küçük, İSTANBUL Tiryaki Bardaklarını tasarladık.İstanbul Tiryaki, geleneği daha çok vurgulayan alışılagelmiş çay bardağı boyutu ile çay tiryakilerine özel, yeni bir deneyim sunuyor... Geleneksel ince belli çay bardağı formu, İstanbul Tiryaki’ de yeniden şekilleniyor, anlamlanıyor... Cam ve porselen tabak alternatifleri ile çeşitlenen İstanbul Tiryaki bardağın tabanı ile tabağını iç içe geçiren tasarımı, köklü bir kültürün mirasını günümüze taşıyor.